Pradžia Ugdymas karjerai
Ugdymas karjerai
Penktadienis, 05 Rugsėjis 2014 10:47

Karjera – įvairių svarbių žmogaus vaidmenų seka (eilė) apimanti asmens profesinį gyvenimą, pareigas, pasiekimus, darbo vietas.

Ugdymas karjerai – reikšminga bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo dalis, kurios ugdomasis poveikis besimokantiesiems išlieka svarbus visą gyvenimą.

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros savybes/gebėjimus, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką.

Ugdymo karjerai uždaviniai:

1. Teikti mokiniams, mokinių tėvams žinias apie profesijų turinį, ypatumus, įgijimo galimybes ir mokymo įstaigas.

2. Padėti mokiniams pažinti individualias savybes ir gebėjimus, planuojant savo karjerą.

3. Integruoti ugdymą karjerai į ugdymo procesą.

4. Bendradarbiauti su išoriniais partneriais, teikiančiais ugdymo karjerai paslaugas.


Aktualu:

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė

Ugdymo karjerai programa

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas 2012

Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą

Internetinės svetainės ir jų aprašymai

 

Pamokų laikas

  1. 08.00 – 08.45
  2. 08.55 – 09.40
  3. 09.50 – 10.35
  4. 10.55 – 11.40
  5. 12.00 – 12.45
  6. 12.55 – 13.40
  7. 13.50 – 14.35

Elektroninis dienynas

TAMO-logo