Pradžia Paslaugos Vaiko gerovės komisija
Vaiko gerovės komisija
Ketvirtadienis, 20 Birželis 2013 00:00

 

Vaiko gerovės komisijos veiklos tikslas ir uždaviniai:


Tikslas:

       Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

 

Uždaviniai:

 1. Siekti, kad mokyklos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą mokykloje.
 2. Organizuoti įvairius prevencinius renginius bendruomenei aktualiomis temomis.
 3. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus.
 4. Dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose.
 5. Organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko atstovams pagal įstatymą.
 6. Atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą.
 7. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.
 8. Vykdyti krizių valdymą įvykus netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui mokykloje.

 

 

Pamokų laikas

 1. 08.00 – 08.45
 2. 08.55 – 09.40
 3. 09.50 – 10.35
 4. 10.55 – 11.40
 5. 12.00 – 12.45
 6. 12.55 – 13.40
 7. 13.50 – 14.35

Elektroninis dienynas

TAMO-logo