Pradžia Paslaugos Sveikatos priežiūros specialistas
Sveikatos priežiūros specialistas
Ketvirtadienis, 20 Birželis 2013 00:00

Sveikatos priežiūros specialistas mokykloje  padeda  mokiniams  saugoti ir stiprinti sveikatą.

Jis atlieka pirminę visuomenės sveikatos  priežiūrą, teikia sveikatinimo veiklos metodinę konsultacinę pagalbą.


Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos:

 1. Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams,  jų tėvams (globėjams) teikimas bei metodinės medžiagos mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas.
 2. Informacijos sveikatos  išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose,  viktorinose ir pan.) mokyklos bendruomenei.
 3. Mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant.
 4. Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
 5. Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą  sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
 6. Mokyklos aplinkos, ugdymo proceso organizavimo atitikties  visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas.
 7. Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas bei ne rečiau kaip 1 kartą per metus (mokslo metų pradžioje) pateikimas mokyklos bendruomenei bei  kitoms institucijoms teisės aktų  nustatyta tvarka.
 8. Informacijos visuomenės sveikatos priežiūros centrui teikimas, įtarus užkrečiamas ligas ar apsinuodijimą mokykloje.
 9. Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija mokykloje.
 10. Pirmosios medicininės pagalbos teikimas ir organizavimas.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės Jadvygos Jarmalienės darbo laikas:

Kas antrą penktadienį 8.00 val. - 16.06 val.

 

       Veiklos planas 2019 metams

 

Pamokų laikas

 1. 08.00 – 08.45
 2. 08.55 – 09.40
 3. 09.50 – 10.35
 4. 10.55 – 11.40
 5. 12.00 – 12.45
 6. 12.55 – 13.40
 7. 13.50 – 14.35

Elektroninis dienynas

TAMO-logo