Pradžia Paslaugos Socialinis pedagogas
Socialinis pedagogas
Ketvirtadienis, 20 Birželis 2013 00:00

 

Socialinis pedagogas mokykloje rūpinasi vaiko gerove, saugumu.


     Socialinio pedagogo veiklos funkcija - veikti natūralioje mokyklos aplinkoje, sprendžiant mokymosi procese mokiniams iškylančias problemas.


Socialinio pedagogo tikslas - tenkinti ugdytinių ir mokytojų poreikius.

 

Pagrindinės socialinio pedagogo veiklos formos:

darbas su asmeniu (individualus darbas) - mokiniu, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, mokytojais;

darbas su šeima - bendravimas su mokinio tėvais (globėjais), ieškant galimybių bendromis jėgomis spręsti probleminę situaciją;

dalyvavimas prevencinėse programose, siekiant ugdyti socialinius įgūdžius, propaguoti sveiką gyvenseną, ieškojimas naujų mokinių poilsio ir laisvalaikio organizavimo formų;

kylančių problemų, susijusių su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais (pagrindinių mokinio reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo) vertinimas ir pagalba ja sprendžiant;

lankomumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencinių programų vykdymas;

bendradarbiavimas su klasės auklėtojais, kitais mokytojais, VTAT, socialinę pagalbą teikiančioms tarnybomis, sveikatos priežiūros, teisėtvarkos ir kitomis institucijomis, vietos bendruomene, įstaigos administracija sprendžiant mokinių socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.

 

 

Pamokų laikas

  1. 08.00 – 08.45
  2. 08.55 – 09.40
  3. 09.50 – 10.35
  4. 10.55 – 11.40
  5. 12.00 – 12.45
  6. 12.55 – 13.40
  7. 13.50 – 14.35

Elektroninis dienynas

TAMO-logo