Pradžia Nuotolinis mokymas
Nuotolinis mokymas
Trečiadienis, 25 Kovas 2020 12:06

Skelbiame aktualią informaciją dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu

Vadovaudamasi Rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372, mokykla nuo 2020 m. kovo 30 d. organizuos ugdymo procesą nuotoliniu būdu.


Visa aktuali informacija apie Nuotolinį mokymą mokiniams, jų tėvams (globėjams) teikiama:


mokyklos internetinėje svetainėje https://www.akirsna.lazdijai.lm.lt/,


mokyklos Facebook puslapyje https://www.facebook.com/akirsnos.mokykla/,


elektroniniame dienyne TAMO https://dienynas.tamo.lt/

 

Nuotolinio mokymo priemonės:

uStacionarus/planšetinis kompiuteris arba

uMobilusis telefonas;

uInterneto ryšys;

uPrisijungimas prie elektroninio dienyno TAMO;

uSpausdintos mokymo priemonės: vadovėliai, pratybos, papildoma literatūra ir kt.;

uSkaitmeninės mokymo priemonės.


Pagrindinė komunikavimo priemonė tarp „mokinys D tėvas (globėjas) D mokytojas D pagalbos specialistai D administracija“ numatoma - elektroninis dienynas TAMO

Papildomos priemonės :

usinchroniniam (tiesioginiam) ir asinchroniniam (netiesioginiam) bendravimui: elektroninis paštas, Facebook, Messenger, Skype, telefonas;

umokytojų pasirinktos virtualios aplinkos: EMA (elektroninė mokymosi aplinka), EDUKA klasė (skaitmeninė edukacijos laboratorija), ZOOM (vaizdo konferencijos), eTEST (mokinių testavimo sistema) ir kt.

Vykdant nuotolinį mokymą laikomasi darbo režimo pagal patvirtintus esamus pamokų, neformaliojo švietimo tvarkaraščius.

Klasių valandėlių laikas panaudojamas klasės auklėtojo bendravimo, bendradarbiavimo laikui su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, administracija, kt.

Pamokos trukmė - neapibrėžiama, jos laikas orientacinis. Svarbu, kad būtų pasiekti mokytojo numatyti pamokos uždaviniai, siektina, kad mokinys per pamoką IKT priemonėmis dirbtų ne ilgiau 20 min.

Pirmos pamokos metu mokiniai bus supažindami su nuotolinio mokymosi ypatumais, mokymosi organizavimo būdais, nuotolinio mokymosi technologijomis ir priemonėmis, grįžtamojo ryšio tvarka.

TAMO dienyne bus nurodoma:

u pamokos tema, reikalinga mokomoji medžiaga, pateikiamos nuorodos į internetines mokomąsias svetaines, kuriose galima rasti su konkrečia tema susijusią informaciją;

ukonkrečios užduotys, nustatyti atlikimo terminai ir trukmė bei vertinimo kriterijai.


Visi, kurie dar esate neprisijungę prie elektroninio dienyno TAMO, tai padaryti turite iki kovo 30 d.

Dėl prisijungimo prie elektroninio dienyno TAMO kreipkitės į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Laimutę Šiuikienę el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o. Jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , arba telefonu 8 686 53 746


Susipažinti su Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokyklos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu galima:

elektroniniame dienyne TAMO;

mokyklos internetinėje svetainėje 

 

 

Pamokų laikas

  1. 08.00 – 08.45
  2. 08.55 – 09.40
  3. 09.50 – 10.35
  4. 10.55 – 11.40
  5. 12.00 – 12.45
  6. 12.55 – 13.40
  7. 13.50 – 14.35

Elektroninis dienynas

TAMO-logo